Internet Privacy Policy

การใช้ข้อมูล

GlaxoSmithKline (GSK) ให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกไว้ว่าความปลอดภัยของการ
รับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ทนั้นไม่อาจรับประกันได้

ในส่วนต่อไปนี้จะกล่าวโดยทั่วไปถึงประเภทต่างๆของข้อมูลที่เว็บไซต์ของ GSK เก็บไว้และนำมาใช้

ข้อมูลส่วนบุคคล

GSK รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ เฉพาะเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งมาโดยสมัครใจให้เราในเว็บไซต์นี้ ทางเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงระดับของการบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อ จัดหาเคล็ดลับหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ, ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง, เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆของ GSK, เพื่อให้คุณค้นหามุมมองต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเรา

โปรดทราบว่าโดยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคลนั้น คุณยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวถูกประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ยกเว้นหากคุณได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอื่น จะถือว่าคุณยินยอมให้ GSK มีสิทธิในการใช้และจัดเก็บข้อมูลใดๆก็ตามที่คุณส่งมาไว้ในระบบภายในของ GSK ภายใต้บริบทนี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่คุณส่งมา จะมีแม่ข่าย (host) เป็นผู้ให้บริการ
บุคคลที่สาม (third party supplier) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง GSK เป็นผู้เลือก ตามคำแนะนำซึ่งออกโดย GSK จากสหราชอาณาจักรและนโยบาย
พิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้ โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณได้ยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวถูกประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งข้ามแดนตามความจำเป็นในระหว่างขั้นตอนการประมวลผล หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาติดต่อ GSK ได้ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนี้

ภายใต้กฏหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Protection Act 1998 ในสหราชอาณาจักร) คุณมีสิทธิที่จะได้รับเอกสารข้อมูลที่ได้รับการจัดพิมพ์
เกี่ยวกับคุณ จาก GSK (ซึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูล) และมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลใดๆก็ตามที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

GSK รวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลรวม เพื่อตามตามข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ยอดการเข้าชมเว็บไซต์จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์และชื่อกรรมสิทธิ์ (domain name) ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ทแก่ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ทางเราใช้ข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแบบข้อมูลรวม เพื่อให้เข้าใจว่า
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์อย่างไร ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ทางเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบริษัทอื่นๆ
ในเครือ GSK ซึ่งในกระบวนการนี้จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ที่อยู่ไอพี (IP address)

ที่อยู่ไอพี (IP - Internet Protocol) คือชุดของตัวเลขที่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ (LAN) ภายในองค์กรของคุณ หรือผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณกว้าง (WAN) เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จะระบุคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ที่อยู่ไอพีโดยอัตโนมัติระหว่างที่คุณออนไลน์อยู่

GSK อาจเก็บที่อยู่ไอพีเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารระบบและตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยปกติแล้วทางเราจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของผู้ใช้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนนั้นๆ ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาแต่ละช่วงของผู้ใช้งานจะถูกบันทึกไว้ แต่ผู้ใช้งานจะยังคงไม่เป็นที่เปิดเผยต่อเรา อย่างไรก็ดี ทางเราอาจใช้ที่อยู่ไอพีเพื่อระบุตัวผู้ใช้งานเมื่อจำเป็นเพื่อบังคับผู้ใช้งานให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์หรือเพื่อปกป้องการบริการ, เว็บไซต์,
หรือผู้ใช้งานคนอื่นๆ

ลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของ GSK ได้จัดเตรียมลิงค์สู่เว็บไซต์GSK อื่นๆรวมทั้งเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อเป็นบริการแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์นโยบายพิทักษ์
สิทธิส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่นๆเหล่านี้ โปรดตรวจสอบกฏหมายและนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ใดๆ
ที่ท่านเข้าไปใช้งาน

คุกกี้

GSK อาจวาง 'คุกกี้' ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความบ่อยที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและสิ่งที่ผู้ใช้งานทำในระหว่างการเข้าชมเหล่านั้น ข้อมูลคุกกี้ไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลใดๆในตัวของมันเอง แต่หากคุณมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เรา
ยกตัวอย่างเช่น โดยการลงเทียนกับเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้

การรักษาความปลอดภัย

GSK ดำเนินงานเครือข่ายข้อมูลที่ได้รับการป้องกันโดยไฟร์วอลล์มาตรฐานอุตสาหกรรมและป้องกันด้วยรหัสผ่าน GSK มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสีย, การเปลี่ยนแปลง และการนำข้อมูลผู้ใช้งานของคุณซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเราไปใช้ในทางที่ผิด

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง มีเพียงพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คุณป้อน นอกจากนี้ เรายังได้กำหนดกฏระเบียบที่เข้มงวดแก่พนักงาน GSK ที่สามารถเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานไว้ หรือเซิฟเวอร์ที่เป็นแม่ข่ายให้แก่บริการของเรา แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า
การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง หรือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดจะไม่เกิดขึ้น เราได้พยายามถึงที่สุดเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

GSK จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

ในกรณีพิเศษบางกรณี เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพการณ์ต่อไปนี้: (i) บางครั้ง บุคคลที่สามที่ถูกคัดเลือดมาอย่างระมัดระวังเพื่อสนับสนุนบริการของ GSK ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดหาบริการดังกล่าวแก่ GSK โปรดมั่นใจได้ว่าทุกบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนดังกล่าว ถูกเรียกร้องโดย GSK ให้ตอบสนองมาตรฐานระดับสูงแบบเดียวกันในการป้องกันข้อมูล
(ii) เมื่อเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นต่อการระบุตัวตน การติดต่อ หรือการบังคับใช้กฏหมายต่อผู้ใดผู้หนึ่งที่อาจทำให้คุณเสียหาย ทำให้ GSK เสียหาย หรือแทรกแซงสิทธิ, ทรัพย์สิน หรือการปฏิบัติงานของ GSK, หรือทำให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆในเว็บไซต์นี้เสียหาย หรือทำให้บุคคลอื่นเป็นอันตรายจากกิจกรรมดังกล่าว (iii) เมื่อเราเชื่อว่ากฏหมายเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของกฏหมาย
ที่บังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่บังคับกฏหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรือเจ้าหน้าที่บริหารที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนหรือการสอบสวนในส่วนบริหาร

การผูกมัด

โดยการป้อนข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ คุณยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของเรา และตกลงว่า GSK
อาจใช้ดุลยพินิจของตนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณในสถานการณ์ต่างๆและในขอบเขตตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

ติดต่อเรา

คุณสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ทางเราถืออยู่ หรือยกเลิกการยินยอมใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังได้กล่าวไว้เบื้องต้น ณ เวลาใดก็ได้
โดยติดต่อมายังที่อยู่บริษัทของเรา

การเปลี่ยนแปลง

หากนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ทมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบบนหน้าเว็บเพจนี้