โรคเหงือกคืออะไร?

โรคเหงือกที่เกิดจากการสะสมของคราบพลัคที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น
อันมีลักษณะเป็นฟิล์มเหนียวบนผิวฟัน

หากปล่อยทิ้งไว้ คราบจุลินทรีย์จะก่อตัวขึ้นทั้งบนฟันและระหว่างซี่ฟัน ทำให้เหงือกเกิดอาการระคายเคือง
และบวมขึ้น

เมื่ออาการบวมเกิดขึ้น จะทำให้เกิดช่องว่างหรือ เกิดเป็นร่องขึ้นด้านล่างของฟัน ขณะที่คราบจุลินทรีย์สะสม
เพิ่มขึ้น ความลึกของช่องนี้จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เหงือกร่นและทำให้เนื้อฟันถูกเปิดออกมา
มากขึ้น

หากปล่อยไว้ไม่รักษา ช่องว่างดังกล่าวอาจกลายเป็นช่องขนาดใหญ่จนทำให้ต้องสูญเสียฟัน ฟันร่วง
หรืออาจทำให้จำเป็นต้องถอนฟันออก

สาเหตุที่ทำให้เหงือกอักเสบ:


  • เหงือกที่มีสุขภาพดี

  • การสะสมของคราบพลัคเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเหงือกอักเสบ

  • การอักเสบที่บริเวณเยื่อหุ้มฟัน (Periodontitis)

  • โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบขั้นรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียฟัน

โรคเหงือกมีหลายระดับต่างกัน:

  1. โรคเหงือกอักเสบ
  2. โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ
  3. โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบขั้นรุนแรง

โรคเหงือกอักเสบ

โรคเหงือกอักเสบ หมายถึงอาการอักเสบที่เหงือก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเหงือกรอบๆฟันกลายเป็นสีแดงจัดและบวมขึ้น บ่อยครั้งที่เหงือกที่บวมแดงจะมีอาการเลือดออกขณะแปรงฟัน

หากปล่อยทิ้งไว้ อาการเหงือกอักเสบระยะยาวสามารถกลายเป็นโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรง
หรือโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis)

โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ หรือ โรคปริทันต์อักเสบ

โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis) เป็นโรคที่ร้ายแรงต่อเนื้อเยื่อเหงือก ทำให้เนื้อเยื่อเหงือกติดเชื้อและเกิดมีร่องลึกโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis) ยังรวมไปถึงอาการกระดูกฟันสึกกร่อนซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุด

โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis) ไม่สามารถหายได้เอง ดังนั้นจึงควรหยุดยั้งกระบวนการอักเสบโดยเร็วที่สุดโดยการรักษาทางทันตกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบขั้นสูง

โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบขั้นสูง (Advanced Periodontitis) มีสาเหตุมาจากการคงอยู่อย่างต่อเนื่องของแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เหงือกร่นมากขึ้นและทำให้ฟันโยก ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียฟันในภายหลัง

GlaxoSmithKline

ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น © 2012 GlaxoSmithKline และ Parodontax® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด และนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ท บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 12 อาคารเวฟเพลส เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพ.ศ. 2555, พาโรดอนแทกซ์®