5 ขั้นตอน เพื่อประเมินสุขภาพเหงือกของคุณ

ยินดีต้อนรับสู่แบบสอบถาม 5 ขั้นตอน เพื่อประเมินสุขภาพเหงือกของคุณ แบบสอบถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นพบว่าคุณมีความเสี่ยงหรืออาจมีโอกาสที่จะเป็นโรคเหงือกหรือไม่ ทั้งยังจะบอกวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีต่อตัวคุณเอง

คุณควรปรึกษาทันตแพทย์ของคุณเสมอหากคุณคิดว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเหงือกหรือฟัน

เริ่มการประเมิน

ขั้นที่ 1

ฉันสังเกตเห็นว่า

ขั้นต่อไป

ขั้นที่ 2

เมื่อตรวจเช็คครั้งล่าสุด ฉันพบว่า:

ขั้นต่อไป

ขั้นที่ 3

หลังจากแปรงฟัน ฉัน:

ขั้นต่อไป

ขั้นที่ 4

คุณไปพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหน?

ขั้นต่อไป

ขั้นที่ 5

คุณ..อยู่ในสภาวะต่อไปนี้

ผลลัพธ์

ขอบคุณที่ทำแบบสอบถามของเรา

สรุปผล

หากคุณตอบข้อ ก, ข, หรือ ค ในขั้นที่ 1 หรือ 2...

คำตอบของคุณบ่งชี้ว่าเหงือกของคุณมีสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรและอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือก
เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทันตแพทย์เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

หากคุณตอบข้อ จ ในขั้นที่ 1 หรือ 2...

หากคุณกำลังมีปัญหาเลือดออกที่เหงือก ควรปรึกษาทันตแพทย์ การใช้ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ ®เป็นประจำทุกวัน ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกของคุณ ทันตแพทย์ของคุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาสีฟัน
พาโรดอนแทกซ์®ได้ หรือ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

หากคุณตอบข้อ จ ทั้งในขั้นที่ 1 และ 2...

เหงือกที่แน่นและแข็งเป็นหนี่งในสัญญาณของสุขภาพปากที่ดี การดูแลรักษาเหงือกเป็นประจำทุกวันสามารถช่วยให้คุณคงสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีได้

การใช้ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์เป็นประจำทุกวัน จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพเหงือกและสามารถใช้เป็นยาสีฟันในชีวิตประจำวันได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Parodontax® Daily Toothpaste

บทสรุปการดูแลสุขภาพเหงือก

หากคุณตอบข้อ ก, ข, และ/หรือ ค ในขั้นที่ 3...

คุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลช่องปากเป็นพิเศษพร้อมกับใช้น้ำยาบ้วนปากธรรมดา คุณควรปรึกษาทันตแพทย์ของคุณเพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับการผสมผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเป็นพิเศษกับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากอื่นๆ

เมื่อหมดช่วงระยะเวลารักษาทรีทเมนท์ช่องปากแล้ว คุณอาจต้องพิจารณาใช้ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ และน้ำยาบ้วนปากพาโรดอนแทกซ์เป็นประจำเพื่อช่วยต่อสู้กับคราบแบคทีเรียและเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน

หากคุณไม่ได้เลือกข้อ ก ในขั้นที่ 3...

นอกเหนือจากการดูแลช่องปากในแต่ละวันแล้ว คุณอาจพิจารณาใช้ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์®
เป็นประจำทุกวัน

การแปรงฟันด้วยยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์® เป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยให้มีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรง

หากคุณไม่ได้เลือกข้อ ก ในขั้นที่ 4...

ควรพบทันตแพทย์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้คุณมีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรง

เริ่มทำแบบสอบถามใหม่

กรุณาตอบคำถาม
GlaxoSmithKline

ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น © 2012 GlaxoSmithKline และ Parodontax® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด และนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ท บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 12 อาคารเวฟเพลส เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพ.ศ. 2555, พาโรดอนแทกซ์®